Shërbimet e Policisë Bashkiake, çdo ditë në bashkëpunim me Punëtorët e Qytetit punojnë për lirimin nga zaptimet e kundraligjshme të parkimeve hapësirave publike, si dhe hapësirave të përbashkëta në brendësi të lagjeve të banimit, të konstatuara të zaptuara.