Shërbimet e Policisë Bashkiake, jo vetëm kanë marrë masa për të garantuar aktivitetin, por kanë marrë pjesë edhe në trajnimin teoriko-praktik, me temë “Ndërhyrja për shpëtimin dhe evakuimin e personave të lënduar dhe të bllokuar si rezultat u rënies së zjarrit në një pjesë të malit në Njësinë Administrative Dajt”, organizuar nga Bashkia Tiranë, në bashkëpunim edhe me institucione të tjera.

Read more

Rreth 350 punonjës të Policisë Bashkiake, duke zbatuar me korrektesi detyrat e parashikuara në planin përkatës të masave, finalizuan me sukses një punë pregatitore 1-mujore, duke bashkëpunuar ngushtë me kolegët e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, Policia Rrugore Tiranë, vullnetarët , shërbimet ndihmëse të disa Drejtorive të Bashkia Tiranë, për të garantuar mbarëvajtjen e aktivitetit sportiv masiv “Tiranathlon”, organizuar nga Bashkia Tiranë, i cili përfundoi pa asnjë incident.

Read more

Shërbimet e Policisë Bashkiake, gjatë punës së përditshme kanë në fokus edhe ndjekjen e ankesave që vijnë nga drejtuesit e mjeteve Taksi, për zënien e vendeve të parkimit të rezervuara për mjetet e tyre. Gjithashtu vëmendje i kushtohet edhe marrjes së informacionit të plotë, konstatimit dhe ndëshkimit të konkurrencës së pandershme, që dëmton këtë biznes. Por krahas kësaj ndihme, nga shërbimet e Policisë Bashkiake, ushtrohen kontrolle për të verifikuar edhe nëse aktiviteti i tyre, ushtrohet konform rregullave dhe licensave të dhëna nga Bashkia Tiranë .

Read more

Falë një bashkëpunimi dhe koordinimi për t’u marrë shembull, ndërmjet strukturave organizatore e ndihmëse të Bashkisë Tiranë, strukturave dhe shërbimeve të sigurisë të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, Policisë Rrugore Tiranë, por edhe falë zbatimit rigoroz të detyrave të planifikuara prej kohësh, e të zbatuara me përpikmëri, profesionalizëm e vendosmëri, nga të gjitha shërbimet e Policisë Bashkiake, u finalizua me sukses, e pa asnjë incident të raportuar, super Maratona e Tiranës . Aktiviteti më i madh sportiv, ndërkombëtar, argëtues, inspirues dhe promovues i bukurive të kryeqytetit.

Read more