Në zbatim të Vendimit Nr. 33350/4 datë 08.09.2021, të Kryetarit të Bashkia Tiranë, për heqien e liçensës së operatorit të transportit publik të linjës së “Unazës”, si dhe në mbështetje të specialistëve të Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore – Bashkia Tiranë, për zbatimin e Urdhrit të Bllokimit Nr. 109 datë 16.09.2021, si subjekt debitor, të lëshuar ndaj tij, shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë organizuar punën dhe kanë marrë masa të gjithanshme, për ndeshkimin me masa administrative të operatorit të konstatuar në kryerje e sipër të shërbimit të transportit publik pa liçensën përkatëse, si dhe në mbështetjen e kolegëve të DPTTV-ës, për mbylljen e aktiviteteve të këtij subjekti debitor, deri në shlyerjen e detyrimeve që ka ndaj Bashkisë Tiranë.

Read more

Fundjava që lamë pas, sikurse dhe te tjerat, janë ditë të zakonshme pune, për shërbimet e Policisë Bashkiake, ku së bashku me kolegët e Drejtorisë së Punëtorëve të Qytetit – Bashkia Tiranë, kanë vazhduar punën për pastrimin nga zaptimet e paligjshme të parkimeve dhe hapësirave publike në rrugët “Njazi Meka”, “Hajdar Hidri”, “Bardhyl”, “Androkli Kostallari”, “Don Mark Dushi”, “Petro Marko”, “Shkëlqim Fusha”, “Shyqyri Ishmi”, “Dalip Zavalani” etj.

Read more

Të gjithë bashkë të parandalojmë zjarret kudo në qytet. Sot më shumë se kurrë, nevojitet sensibilizim dhe bashkëpunim në këtë drejtim. Asnje strukturë shtetërore, sado e fuqishme të jetë me njerëzdhe mjete, nuk mund të përballojë e vetme këtë situatë të vështirë, pa ndihmën e të gjithë komunitetit. Nëse nuk je në gjëndje që të japësh kontribut aktiv në shuarjen e zjarreve, të paktën jep kontributin si qytetar në parandalim të tyre, duke mos u bërë shkak, me dashje, apo neglizhence në këtë drejtim.

Read more