Në çdo lagje, rrugë të Tiranës, bashkë me Punëtorët e Qytetit – Bashkia Tiranë, në reagim të shpejtë ndaj kërkesave, ankesave të komunitetit, drejtuar Policisë Bashkiake, nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, për lirimet e hapësirave publike, apo të përbashkëta, të zaptuara me mjete rrethanore, me pa të drejtë. Edhe masat administrative ndaj kundravajtësve, nuk kanë munguar.