Shërbimet e Policisë Bashkiake, për garantimin e sigurisë së nxënësve pranë shkollave.