Shërbimet e Policisë Bashkiake, për garantimin e mbarëvajtjes së aktivitetit sportiv “Tirana Triathlon”, i cili u zhvillua në Liqenin e Farkës.