Shërbimet e Policisë Bashkiake, gjatë këshillimeve dhe marrjes së masave për lirimin e korsive të të biçikletave.