Shtyhet afati i pranimit të aplikimeve pranë Policisë Bashkiake Tiranë

Policia Bashkiake, njofton të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të bëhen pjesë e Policisë Bashkiake të Tiranës se , për shkak të kërkesave të shumta të qytetarëve faza e aplikimeve dhe plotësimit të dokumentacionit, për vendet e lira të punës në këtë institucion, do të shtyhet deri me datë 30.06.2022.
Ftojmë të gjithë qytetarët, që plotësojnë kriteret dhe që duan të japin kontributin e tyre, në shërbim të komunitetit dhe të Tiranës Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022, të konkurojnë, pët t’u bërë pjesë e këtij Institucioni, duke ju garantuar, një proces tepër transparent dhe ligjor.
📌 Për pozicionin Inspektor 8 vende (të lira).
📌 Për pozicionin Polic 108 vende (të lira).

Për më shumë informacion klikoni linkun e mëposhtëm👇
https://tirana.al/…/shtyrje-e-afatit-per-dorezimin-e-dokume…
Important announcement ❗️ The deadline for accepting applications to Tirana Municipal Police is postponed❗️ The Municipal Police informs all interested parties who wish to join the Tirana Municipal Police that, due to the numerous requests from citizens, the application and documentation phase, for vacancies in this institution will be postponed until 30.06.2022. We invite all citizens, who meet the criteria and who want to contribute, serving the community and Tirana, the European Capital of Youth for 2022, to compete, to become part of this Institution, guaranteeing you r, a highly transparent and legal process. 📌 Inspector position 8 seats (vacant). 📌 For the Police position 108 seats (vacant). For more information click on the link below👇 https://tirana.al/artikull/shtyrje-e-afatit-per-dorezimin-e-dokumentacionit-per-vende-te-lira-pune-punonjes-ne-policine-e-bashkise-se-tiranes
Translated