Shërbimet tona, bashkë me specialistët e Punëtorëve të Qytetit – Bashkia Tiranë, marrin masa çdo ditë, për lirimin e hapësirave publike, të cilat zaptohen shpesh me mjete rrethanore, duke ndëshkuar në mjaft raste edhe individët që kryejnë këto kundravajtje administrative.