Shërbimet e Policisë Bashkiake, vazhdimisht monitorojnë shërbimin taksi, të liçensuar nga Bashkia Tiranë, për përmbushjen e kërkesave ligjore, njëkohësisht duke i ndihmuar ata në luftën ndaj informalitetit, konkurrencës së pandershme, apo lirimin e vendparkimeve të zëna, të cilat janë të dedikuara për mjetet taksi.