Shërbimet e Policisë Bashkiake u angazhuan për orientimin e qytetarëve, në mbajtjen e radhës dhe distancave të sigurisë ndërmjet tyre, në mbi 50 njësi, degë të bankave të nivelit të dytë, zyra të postave, Qëndra Shëndetësore, si dhe njësive tregtare, markete etj.,