Shërbimet e Policisë Bashkiake, së bashku me Policia Rrugore Tiranë, po punojnë çdo ditë, jo vetëm për të menaxhuar fluksin e trafikut, parandaluar dhe ndëshkuar parkimet abuzive të automjeteve në qytet, por edhe në drejtim të vjeljes së masave administrative të vendosura dhe të pashlyera, nga kundravajtësit .