Shërbimet e Policisë Bashkiake , në zbatim të Urdhri të Kryetarit të Bashkisë Tiranë, e në bazë të kompetencave ligjore, kanë organizuar lirimin e “Stadiumit të Lojrave me dorë Dajti”, (ambjentet e të cilit, prej disa muajsh, mbaheshin të zaptuara me pa të drejtë, nga disa subjekte tregtare), duke ja dorëzuar atë, Qendrës sportive Tirana, Bashkia Tiranë.