Shërbimet e Policisë Bashkiake, në zbatim të kompetencave ligjore, kanë organizuar lirimin forcërisht, të një “Vendstrehim” të zaptuar, në Rr:”Haxhi Hysen Dalliu” duke ja rikthyer atë, Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve Publike.