Shërbimet e Policisë Bashkiake, në mbështetje të Punëtorëve të Qytetit – Bashkia Tiranë, për devijimin e trafikut dhe lehtësimin e punës së specialisteve, për shtrimin e asfaltit tek “Ushtari i Panjohur”, si dhe u morën masa për lëvizjen e mjeteve të parkuara, në Rr:”Luigj Gurakuqi”, ku më pas u bë, korsia më e re e biçikletave.