Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë të gjitha masat, në mbështetje të kolegëve të Drejtorive përkatëse të Bashkisë Tiranë, të cilët kanë punuar për demolimin e ish Kopështit Nr.50, të dëmtuar, për t’i hapur rrugë zbatimit të projektit për rindërtimin e kopështit dhe çerdhes së integruar, në Njësinë Administrative Nr.8