Vaksinim masiv. Shërbimet e Policisë Bashkiake, në përgjigje të thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes, për vaksinimin e të gjithë administratës.