U kërkojmë çdo ditë me mirësjellje këmbësorëve, të mos përdorin korsitë e biçikletave, por trotuaret, pasi në këtë mënyrë janë më të sigurtë.