Të gjithë bashkë të parandalojmë zjarret kudo në qytet.