Stop parkimit të automjetit mbi trotuar, vend i cili është tërësisht i krijuar për lëvizjen e sigurtë të kalimtarëve.