Shumë fëmijë, nga familje në nevojë, janë gëzuar nga dhuratat e siguruara dhe shpërndarë nga Policia Bashkiake në Qendrën Sociale Multidisiplinare, Bashkia Tiranë.