Shërbimet e Policisë Bashkiake, vazhdojnë punën, si çdo mëngjes, për sigurimin e nxënësve nëpër shkolla.