Shërbimet e Policisë Bashkiake, si çdo ditë me shërbim pranë shkollave.