Shërbimet e Policisë Bashkiake, si çdo ditë, gjatë kontrollit të shërbimit taksi të qytetit, (të cilët janë lejuar të ushtrojnë aktivitetin e tyre të biznesit), si dhe monitorimin për zbatimin e protokollit të masave higjieno sanitare Covid-19, të detyrueshme për t’u zbatuar si nga subjekti/shoferi, ashtu edhe nga pasagjerët.