Shërbimet e Policisë Bashkiake së bashku me stafin e Njësisë Administrative Nr.11, gjatë shpërndarjes së pakove ushqimore për familjet në nevojë, të kësaj njësie.