Shërbimet e Policisë Bashkiake pranë shkollave, për të garantuar më shumë siguri për fëmijët.