Shërbimet e Policisë Bashkiake, për të garantuar lëvizjen e super paradës së mjeteve historike Retro në qytet, si dhe gjatë ekspozimit të tyre, pranë stadiumit kombëtar. Aktivitet, i organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës.