Shërbimet e Policisë Bashkiake, për mbarëvajtjen e aktiviteteve, të organizuara nga Bashkia Tiranë, për Vitin e Ri 2020.