Shërbimet e Policisë Bashkiake, në mbështetje të strukturave të tjera të Bashkisë së Tiranës, për lirimin e ambjenteve të shpronësuara, në kuadër të projektit më të ri “Ndërtimi i terreneve sportive” në shkollën 9-vjeçare Kosova.