Shërbimet e Policisë Bashkiake, në mbështetje të projektit më të ri të UKT-ës, që po zbatohet në Rrugën e Durrësit, si dhe për devijimin e përkohshëm të trafikut, në Rr:”Mine Peza”