Shërbimet e Policisë Bashkiake, në mbështetje të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, për prishjen e disa ndërtimeve pa leje, në funksion të zbatimit të projektit të radhës së Bashkisë të Tiranës, “Rehabilitim i bllokut të rrugëve, që kufizohet me rrugët: “Fabrika e Qelqit”, “Konferenca e Pezës”, “Besim Alla” dhe “Jorgo Panajoti”, në Njësinë Administrative Nr.6.