Shërbimet e Policisë Bashkiake, në mbështetje të drejtorive përkatëse të Bashkisë Tiranë , për prishjen e të gjithë ndërtesave të shpronësuara në interes publik, në kuadër të projektit “Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare 17 Shkurti”, në Qesarakë.