Shërbimet e Policisë Bashkiake, në mbështetje të aktivitetit “Shkodra Jazz” të organizuar nga Drejtoria e Promovimit të Qytetit Bashkia Tiranë, tek Reja.