Shërbimet e Policisë Bashkiake në bashkëpunim të ngushtë me Policinë Rrugore, kanë marrë vazhdimisht masa në ndihmë të menaxhimit të trafikut dhe ndëshkimin e kundravajtjeve rrugore, të cilat bëhen burim i shtuar i trafikut në qytet.