Shërbimet e Policisë Bashkiake, monitorojnë çdo natë territorin dhe sidomos këto ditë të ftohta dimri dhe së bashku me specialistët e Shërbimit Social të Bashkia Tiranë, dërgojnë në qendrat sociale, çdo qytetar të gjendur në situatë rruge, duke parandaluar ngjarje të rënda ndaj jetës, apo shëndetit të tyre