Shërbimet e Policisë Bashkiake, me kontrolle dhe me masa ndaj mjeteve motorrike, qe zënë korsinë e biçikletave.