Shërbimet e Policisë Bashkiake, marrin vazhdimisht masa, për të garantuar mbarëvajtjen e aktiviteteve që organizohen nga Bashkia Tiranë.