Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë vazhduar të monitorojnë pa ndërprerje situaten, duke shtuar kapacitetet njerëzore dhe mjetet në dispozicion, për tu ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur, si dhe duke mbështetur kolegët e ndërmarrjeve të tjera të Bashkisë Tiranë, të cilët po merren me eleminimin e dëmeve të shkaktuara, nga shirat e ditëve të fundit.