Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë të gjitha masat për të garantuar mbarëvajtjen e aktivitetit sportiv “Shtegu i Gjelbër”, me pjesëmarrjen e 100 çiklistëve, të cilët startuan garën në sheshin “Italia” dhe përfunduan në zonën e Baldushkut.