Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë të gjitha masat për të garantuar “International Folk Festival Tirana” Edicioni i 2-të, organizuar nga “FIDAF Albania” me mbështetjen e Bashkisë Tiranë.