Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë të gjitha masat për devijimet e trafikut dhe zhvillimin e aktivitetit me motorra nga gjithë Shqipëria, në kuadër të festimeve për 4 Korrikun “Ditën e Pavarësisë së Amerikës”.