Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë pjesë në prezantimin e flotës së gjelbër të Autobuzëve Elektrikë.