Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë marrë masa për të garantuar zhvillimin e Ceremonisë së ndarjes së Çmimeve të Kampionatit “Albania Legends 2020”, organizuar nga Bashkia Tiranë.