Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë garantuar, mbarëvajtjen e aktivitetit “Shpresë dhe besim për biznesin shqiptar”.