Shërbimet e Policisë Bashkiake, kanë devijuar trafikun dhe mbështetur Ujësjellës Kanalizime Tiranë, në Rr:”Mine Peza”, për rregullimin e një defekti të ndodhur në IEVP 302 Tiranë.