Shërbimet e Policisë Bashkiake, gjatë punës për lirimin e ambjenteve të zëna nga një subjekt politik, në godinën që ndodhet në Rr:”Abdi Toptani”, duke ja rikthyer atë pronarit të ligjshëm, Bashkia Tiranë.