Shërbimet e Policisë Bashkiake, gjatë aktivitetit “Eja pedalo shëndetshëm”.