Shërbimet e Policisë Bashkiake, duke mbështetur strukturat përkatëse të Bashkisë Tiranë, për prishjen e ndërtimeve të shpronësuara dhe lirimin e sheshit të ndërtimit, në kuadër të “Projektit të rindërtimit”, në Njësinë Administrative Nr.6.