Shërbimet e Policisë Bashkiake 👨‍✈️👨🏻‍✈️, gjatë marrjes së masave, për devijimet ♻️ eventuale të trafikut dhe krijimin e kushteve kolegëve 👷‍♂️👷🏼‍♂️ të UKT-ës, për kryerjen e punimeve pjesë e projektit, në Rr:”Mine Peza” pranë “Kafe Flora”.