Policisë Bashkiake në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, kanë mbështetur kërkesat dhe punën e instituticioneve përkatëse të Bashkisë së Tiranës, për kryerjen e detyrave të tyre ligjore, për prishjen e ndërtimeve të shpronësuara dhe lirimin e sheshit të ndërtimit në zonën e “5 Majit”, në kuadër të “Projektit të Rindërtimit”.